Stijging aantal banen, vacatures en meer arbeidsmarktcijfers

Nieuws

Dat de economie weer bloeiende is, blijkt wel uit de nieuwste cijfers omtrent de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal vacatures toe en groeide het aantal banen, terwijl het aantal werklozen afnam. Bovendien nam het aantal vaste contracten voor het eerst sinds begin 2009 naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar het aantal vacatures een toename zag van achtduizend, nam de werkloosheid met dertigduizend af. Eind maart waren er 235 duizend openstaande vacatures. Dit waren er 49 duizend meer dan een jaar daarvoor. De stijgende lijn in het aantal vacatures is er inmiddels al bijna voor het vijfde jaar op rij. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden waren er 268 duizend mensen zonder werk. Dit aantal ligt dertigduizend lager dan een kwartaal eerder. Ook hier is een duidelijke trend te zien, maar dan in omgekeerde zin: de werkloosheid daalt al zestien kwartalen op rij.

Meer banen

Niet alleen groeide het aantal vacatures, ook het aantal banen nam duidelijk toe. In het eerste kwartaal van dit jaar was er sprake van een toename van 76 duizend. Dit is de grootste banengroei na het tweede kwartaal van 2007. En waar er bij het aantal vacatures en de werkloosheid een trend te zien was, is dat ook hier het geval. De laatste vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen.

Trendbreuk

Een trendbreuk was er op het gebied van het aantal vaste en flexibele arbeidsrelaties. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie zag een groei van 2,4 procent (124 duizend), terwijl het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie een groei had van 2 procent (38 duizend). Dat de groei bij werknemers met vast werk naar verhouding groter was dan die bij het flexwerk was sinds begin 2009 niet meer voorgekomen.

Overige arbeidsmarktcijfers

Werknemers in loondienst en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 3,3 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,4 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 24 uur per week gewerkt.

Het aantal banen steeg het sterkst in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (stijging van 23 duizend), het sterkst. Andere flinke stijgers zijn de zakelijke dienstverlening (+21 duizend), uitzendbranche (+17 duizend), zorg (+5 duizend) en industrie (+3 duizend).

Het afgelopen kwartaal ontstonden er 281 duizend nieuwe vacatures en werden er 273 duizend vacatures vervuld. Anders dan in het vierde kwartaal nam het aantal vervulde vacatures sneller toe (+12 duizend) dan het aantal ontstane vacatures (+8 duizend). In vergelijking met de piek eind 2007 lag zowel het aantal vervulde (+9 duizend) als het aantal ontstane vacatures (+4 duizend) eind maart 2018 hoger.

Rekruteren in het Covid-19 tijdperk: 5 trends

Rekruteren in het Covid-19 tijdperk: 5 trends

Corona verandert alles, en dus ook rekruteren. Deze trends tekenen zich af en digitalisering staat hierbij voorop. Van meer gebruik van video tot de opmars van virtuele jobbeurzen. 1. Minder aanwervingen Een no brainer: bijna zes op tien bedrijven uit het...

Lees meer
10 prognoses voor het post-coronatijdperk

10 prognoses voor het post-coronatijdperk

Wat betekent het post-coronatijdperk voor je werk, job en kantoor? We legden ons oor te luisteren bij enkele experts en doen tien voorspellingen. 1. Meer hygiëne “Bedrijven zullen in het post-coronatijdperk meer aandacht besteden aan hygiëne”, stelt Tom Palmaerts van...

Lees meer
Rekruteren in tijden van corona

Rekruteren in tijden van corona

In deze gekke tijden heb je als recruiter ineens een hoop op je bord liggen. En daarbij komen ook de flinke bezuinigingen op het recruitment budget? Ambitie deelt daarom drie creatieve tips voor werving!  Tip #1: Kies voor kanalen met kwaliteit niet kwantiteit.  Stop...

Lees meer