Rekruteren in het Covid-19 tijdperk: 5 trends

Rekruteren in het Covid-19 tijdperk: 5 trends

Corona verandert alles, en dus ook rekruteren. Deze trends tekenen zich af en digitalisering staat hierbij voorop. Van meer gebruik van video tot de opmars van virtuele jobbeurzen.

1. Minder aanwervingen

Een no brainer: bijna zes op tien bedrijven uit het Jobat-onderzoek had in de periode van midden mei tot midden juni minder vacatures door Covid-19, waarvan een kwart naar aanleiding van een tijdelijke rekruteringsstop. Van die zes op tien met minder vacatures verwacht overigens ruim de helft in 2020 terug een verandering in deze situatie. De situatie is dus verschillend.

Bij Jobat.be zelf zagen ze van midden maart tot midden mei bijvoorbeeld vooral een daling bij vacatures vanuit interimkantoren, gevolgd door selectiekantoren. Het aantal gepubliceerde jobs in de gezondheidszorg bleef stabiel.

2. Rekruteren via eigen kanalen

Eigen media waren vóór Covid-19 het belangrijkste rekruteringskanaal voor (72 procent van de) bedrijven. Denk hierbij aan een eigen website, Facebook-pagina of jobsite. Andere populaire kanalen voor het vinden van nieuwe medewerkers waren in volgorde van belangrijkheid: de VDAB, de eigen medewerkers, het eigen professioneel netwerk en jobboards.

Eigen jobbeurzen (met 11 procent) werden minder gebruikt vóór Covid-19, en nog minder waren video en virtuele jobbeurzen. De helft van de bedrijven is evenwel niet van plan hun kanalen voor rekrutering aan te passen naar aanleiding van Covid-19.

3. Meer virtuele jobbeurzen

Dat is een duidelijke trend: Covid-19 kondigt een nieuw tijdperk aan voor jobbeurzen. Virtuele jobbeurzen werden vóór Covid-19 maar door een beperkt aantal bedrijven ingezet (6 procent in het onderzoek). De verwachting is dat het belang ervan stijgt: 28 procent van de bedrijven overweegt om op virtuele jobbeurzen in te zetten. De meerderheid hiervan zijn grote bedrijven. Jobbeurzen worden trouwens zowel voor rekrutering als employer branding gebruikt.

4. Belang van employer branding

Employer branding, of het uitbouwen van je ‘werkgeversmerk’, is intussen een fundamenteel onderdeel van hr. 60 procent van de bedrijven was al actief bezig met employer branding en 43 procent wil ermee beginnen of het verder uitbreiden.

Bij employer branding gaat het trouwens om een mix van doelen: het verhogen van de bekendheid als werkgever, de trots en tevredenheid van de eigen medewerkers tonen en het verkrijgen van kwalitatieve sollicitaties blijken hierbij de drie belangrijkste.

5. Meer video

In functie van employer branding wordt het gebruik van video belangrijker. 45 procent van de bedrijven uit het onderzoek was al bezig met video, 23 procent wil ermee aan de slag gaan. Waardoor video belangrijker blijkt voor employer branding dan voor pure rekrutering.

Tegelijk zorgt corona in functie van employer branding ook voor een geplande toename van de inzet van digitale kanalen zoals de eigen jobsite, YouTube, nieuwssites en social media. Of hoe Covid-19 ook in hr de digitalisering een duwtje in de rug geeft.

Bron: jobat.be

Nieuw boek legt effecten van corona op de werkvloer bloot

Nieuw boek legt effecten van corona op de werkvloer bloot

Sommigen hebben zich leiders getoond, terwijl anderen zich angstvallig wegstaken. Organisatiespecialist Nele Verrezen voerde onderzoek naar de effecten van de coronacrisis. Ze bundelde haar bevindingen in een boek.

De impact van corona in bedrijven is divers. “We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat beslissingen sneller worden genomen”, zegt de zaakvoerder van Marcells Journey uit Hasselt.

“De ego’s spelen minder mee en het onderlinge vertrouwen is groter. De waarde van face-to-face contact is gestegen. Er is, uit het begrip voor elkaars situatie, een hechte teamwerking ontstaan. Mensen hebben taken van elkaar overgenomen en zijn ingesprongen op departementen waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben. Het belang van heldere, directe communicatie is bovendien duidelijk geworden.”

Slappe chefs

Ook voor leidinggevenden is er veel veranderd. “Door het thuiswerk moeten ze meer vertrouwen schenken aan hun medewerkers en hen op resultaten beoordelen. Ze hebben in crisistijd gezien op wie ze kunnen rekenen en op wie niet. Dit zal zeker meespelen in de volgende evaluaties en als er keuzes moeten gemaakt worden over wie aan boord wordt gehouden en wie niet”, stelt Nele Verrezen. Anderzijds is ook het niveau van leiderschap zichtbaar geworden tijdens de coronacrisis. “Chefs die slap gereageerd hebben en hun mensen aan hun lot overgelaten hebben, moeten vrezen dat goede werknemers naar een andere uitdaging op zoek gaan.”

In haar boek geeft Verrezen tips over hoe met de crisis om te gaan. “Wie zich innovatief, flexibel en als leidersfiguur heeft opgesteld, moet blijvend op die talenten aangesproken worden”, stelt ze. “Bepaalde privileges rond thuiswerk kunnen niet meer teruggedraaid worden. En zo zijn er heel veel veranderingen ten goede. Covid-19 heeft dus niet alleen miserie voortgebracht.”

Het jungle-effect van de crisis – Nele Verrezen, Politeia, ISBN: 9782509037251

10 prognoses voor het post-coronatijdperk

10 prognoses voor het post-coronatijdperk

Wat betekent het post-coronatijdperk voor je werk, job en kantoor? We legden ons oor te luisteren bij enkele experts en doen tien voorspellingen.

1. Meer hygiëne

“Bedrijven zullen in het post-coronatijdperk meer aandacht besteden aan hygiëne”, stelt Tom Palmaerts van onderzoeksbureau Trendwolves. Dat gaat van het aanbieden van handgels tot meer mogelijkheden om handen te wassen op kantoor. Ook de tablet aan de receptie van uw bedrijf, waarmee elke bezoeker zich registreert, heeft zijn beste tijd gehad.

2. Afstand houden

Collega’s meer ruimte geven en voldoende afstand bewaren wordt een belangrijke kwestie op kantoor. Bijvoorbeeld met tussenschotten. Die afstandsregels spelen ook mee op weg naar je werk. “Wie gaat nog tijdens de spits in een overvolle bus of tram zitten?”, vraagt Palmaerts zich af.

3. Ziek thuisblijven

We zullen ook gevoeliger worden voor collega’s die ongezond zijn of ziek op het werk zitten. “Meer dan ooit is een zieke collega naast je onverantwoord en asociaal.”

4. Meer flexibiliteit

Flexibiliteit wordt de norm, volgens het adviesbureau Boston Consulting Group. Ook qua werktijden. “Vergeet niet dat heel veel mensen de voorbije weken hun werkdag helemaal zelf hebben ingepland. Dat bracht stress met zich mee, maar het resulteerde vaak in flexibelere werkuren”, zegt Tom Palmaerts.

5. Moeilijker voor (sommige) schoolverlaters

Bij economische crisissen, zoals de financiële crisis van 2008 en wellicht de huidige coronacrisis, komen schoolverlaters moeilijker aan de bak. “Maar een diploma maakt een groot verschil. Bij geschoolde technische profielen, zoals ingenieurs, denk ik bijvoorbeeld dat het effect van corona eerder beperkt zal zijn”, stelt Jan Denys van Randstad.

6. Contactloos werken

De coronacrisis heeft pinnen en vooral contactloos betalen een duwtje in de rug gegeven. “Bij leveringen zul je je handtekening bijvoorbeeld digitaal kunnen plaatsen. Besteldiensten zullen dit verder aanmoedigen, omdat het ook veiliger is voor hun personeel”, aldus Tom Palmaerts.

7. Thuiswerk is blijver

De voorbije weken stonden, met al die online meetings, in het teken van de grootste digitale training ooit. “Thuiswerk zal blijven. Niet voor de hele werkweek zoals nu. Maar we hebben genoeg voordelen geproefd, zoals minder verplaatsingen, om het ingeburgerd te houden”, denkt Tom Palmaerts. “Weet wel dat 60 procent van de jobs niet van thuis uit verricht kan worden”, vult Jan Denys aan.

8. Vervaging van gendernormen

Thuiswerk zal werkende ouders verplichten om huishoudelijke taken beter te verdelen, waardoor de gendernormen steeds meer zullen vervagen, oppert Boston Consulting Group.

9. Vaarwel micromanagement

Voor de (middle-)managers, die thuiswerk de voorbije weken met lange tanden hebben toegelaten, heeft Palmaerts één boodschap: “De klassieke, controlerende micromanager gaat in de toekomst beter op zoek naar een andere job.”

10. Bedrijven die het juiste doen

Marketingexpert Steven Van Belleghem verwijst naar bedrijven die in coronacrisis hun nek uitstaken, zoals 3D-printingexpert Materialize dat aangepaste deurkrukken maakte. Volgens hem wordt dat een brede trend op lange termijn. “Was authenticiteit de voorbije tien jaar een buzzword in het bedrijfsleven, dan wordt dat nu verantwoordelijkheid. Doing the right thing.”

Zo zorg je ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor werkgevers

Zo zorg je ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor werkgevers

Waar er voor de coronacrisis nog sprake was van krapte op de arbeidsmarkt, is het nu in veel sectoren lastiger geworden werk te vinden. Daarnaast vrezen veel mensen voor het verlies van hun baan. Belangrijk dus om je cv up-to-date te houden. Hoe zorg je ervoor dat werkgevers jou in dienst willen nemen?

Veel bedrijven hebben normaal gesproken een potje om werknemers bij te scholen, maar door de coronacrisis houden veel werkgevers de hand op de knip. ,,Ontzettend jammer’’, vindt Judith Semeijn, hoogleraar duurzaam human resource management aan de Open Universiteit. ,,Ik snap dat organisaties zeggen: nu even niet. Maar je moet verder kijken dan alleen morgen. Het is van belang een leercultuur te kweken en ook te behouden, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’’

Wat het volgen van cursussen nu lastig maakt, is dat klassikale opleidingen de afgelopen tijd niet door konden gaan. Veel aanbieders van cursussen hebben hun aanbod daarom in een online-variant omgezet. Zo worden er via videocalls presentaties gegeven en worden er vanuit huis opdrachten gemaakt. Maar leer je dan net zoveel? Ja, blijkt uit verschillende onderzoeken: e-learning is net zo effectief of zelfs effectiever dan klassikaal leren. Dat je jezelf niet continu kunt vergelijken met andere cursisten wordt als voordeel beschouwd, evenals het feit dat je het vaak in je eigen tijd kunt doen. Nadelig is dat het lastiger is om jezelf te concentreren, bijvoorbeeld doordat je wordt afgeleid door alles wat er online gebeurt.

Switch naar online

Ruben Timmerman, CEO van opleidingenplatform Springest, ziet dat veel bedrijven in paniek zijn en hun trainingsbudgetten hebben stopgezet. Van de cursussen die nog wel worden afgenomen, gaat het bij 80 procent om online-opleidingen. ,,Dat is enorm. Voor de coronacrisis was e-learning maar een fractie van het totale aanbod.’’

Opleidingen die nu erg populair zijn bij Springest zijn onder meer cursussen in schrijf-, communicatie- en presentatievaardigheden. Allemaal skills die nu, door het werken op afstand, extra belangrijk zijn geworden. Ook zijn mensen op zoek naar meer baanzekerheid, ziet hij. Een opleiding tot programmeur met 100 procent baangarantie zodra je bent geslaagd, scoort daardoor ook goed.

Verschuivingen arbeidsmarkt

Door de coronacrisis hebben er nogal wat verschuivingen plaatsgevonden op de arbeidsmarkt. Was er eerst bijvoorbeeld werk te over in de horeca, nu is er een overschot aan personeel. En ook als op 1 juni de terrassen, cafés en restaurants opengaan, zal dit niet snel veranderen. Door de 1,5 metermaatregelen mogen er een stuk minder mensen gebruikmaken van deze gelegenheden. ,,Tegelijkertijd is er grote behoefte aan mensen op de klantenservice van bedrijven en bij bezorgdiensten’’, ziet Semeijn. ,,Ik kan me voorstellen dat dit werk is dat horecapersoneel ook prima tijdelijk kan doen.’’

Een vaardigheid als flexibiliteit of wendbaarheid is dan ook extra belangrijk geworden gedurende de coronacrisis, zegt Semeijn. ,,Als je deze wat meer generieke skill in huis hebt, net zoals de motivatie tot leren, komt de rest vanzelf wel. Er is op dit moment geen baanzekerheid in Nederland, maar we moeten toe naar werkzekerheid.’’

Een competentie die ook een enorme boost heeft gekregen, ziet Semeijn, is deskundigheid op het gebied van ICT. ,,Het was natuurlijk al vrij essentieel geworden om met bepaalde programma’s en computersystemen te werken, maar door de coronacrisis heeft dit helemaal een impuls gekregen. Mensen voelen zich nu gedwongen een stap verder te komen hierin.’’

Blijven ontwikkelen

Dat mensen zich blijven ontwikkelen is niet alleen gunstig voor werkgevers, maar vooral ook voor werknemers zelf, verklaart Semeijn, die hier aan de Open Universiteit ook onderzoek naar doet. ,,Scholing is daar een middel voor, maar je blijven ontwikkelen kan ook door het doen van vrijwilligerswerk of het uitvoeren van verschillende rollen en functies.’’

Je moet je ‘menselijk kapitaal’ onderhouden, zegt ook Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. ,,Met dat menselijk kapitaal verdien je de kost. Als het gaat verroesten, kun je niet meer in je behoeftes voorzien. Je blijven ontwikkelen, levert dus geld op.’’

Wilthagen trekt een vergelijking met een smartphone of een moderne auto: als er een update moet worden uitgevoerd, krijg je een melding. ,,Wijzelf krijgen dat piepje niet, terwijl jezelf blijven updaten absoluut nodig is. Helemaal op het gebied van digitale vaardigheden: als je niet bij bent, kun je niet meekomen in je werk, maar op een gegeven moment ook niet meer in de maatschappij. Daar moet je echt waakzaam voor zijn in deze tijd van werkloosheid.’’

Kick

Daarnaast is het leren van nieuwe dingen leuk, benadrukt Wilthagen. ,,Je kunt leren lastig vinden, maar het gevoel dat je iets kunt wat je eerst niet kon, is positief.’’ Denk bijvoorbeeld aan een kind dat leert fietsen. Als de zijwieltjes eraf gaan, geeft dat een enorme kick. Maar wat belangrijk is, is dat de vorm van leren mensen niet ontmoedigd, legt hij uit. ‘Gamificatie’, oftewel: spelenderwijs leren, kan daarbij helpen. En juist in een online-leeromgeving is deze manier van leren goed toepasbaar.

Bron: ad.nl

Rekruteren in tijden van corona

Rekruteren in tijden van corona

In deze gekke tijden heb je als recruiter ineens een hoop op je bord liggen. En daarbij komen ook de flinke bezuinigingen op het recruitment budget? Ambitie deelt daarom drie creatieve tips voor werving! 

Tip #1: Kies voor kanalen met kwaliteit niet kwantiteit. 

Stop met zoeken naar de speld in de hooiberg – met name ten tijde van het coronavirus. Voor goede resultaten heb je helemaal niet grote budgetten nodig. Het gaat namelijk niet om het grootste bereik maar om het bereiken van jouw specifieke doelgroep. Daarom moet er alleen gefocust worden op waar die doelgroep zich bevindt. Dit gaat verder dan de traditionele kanalen. Vacatures kunnen ook gepusched worden op bijvoorbeeld spotify of Business Insider.

Dus laat de grote (algemene) kanalen zoals Indeed los en focus op niche kanalen of nieuwe sociale media. Je zult minder bereik genereren maar wel met minder budget de juiste kandidaten bereiken.

Tip #2: Cluster in het adverteren. 

Een andere manier om kosten te besparen in werving is het clusteren van vacatures bij het adverteren. Zoek je meerdere HR kandidaten. Maak dan één advertentie, op de juiste kanalen weggezet, in plaats van alle functies los te gaan promoten.  Dus: ‘Ben jij geïnteresseerd in een HR functie bij Ambitie? Kijk hier voor al onze vacatures.’

Tip #3: Maak gebruik van je netwerk. 

Juiste nu is het tijd om creatief te worden. En daarin samen te werken met je collega’s. Iedereen is nu meer online wat betekend dat je het online netwerk van collega’s kan inzetten. Vraag ze om hun sociale media te gebruiken om jou vacatures te delen. Misschien kent één van hen zelfs al wel de perfecte kandidaat? Samen kom je een heel eind!

 

Valt je vakantie in het water? Zo kan je toch nog genieten

Valt je vakantie in het water? Zo kan je toch nog genieten

Had je verlofdagen ingezet? En vallen die nu in het water door de coronacrisis? Reizen is niet mogelijk. Maar met de nodige portie creativiteit maak je toch nog iets leuks van je vakantie. Wij serveren je enkele tips. 100 % coronaproof!

Door de coronacrisis zijn heel wat events geannuleerd en horeca- en handelszaken gesloten. Gelukkig zijn er heel wat dingen die wél nog mogen. Daar focussen we in dit artikel op.

1. Profiteer van de buitenlucht

Wandelen, joggen, fietsen, steppen, skateboarden, inline skaten, … Het kan allemaal in je eigen buurt en met je eigen gezin. Het zachte lenteweer is een pluspunt. Trek dus samen naar buiten. En geniet van wat extra vitamine D. En van de zuivere lucht, want door het weinige verkeer, is ook de hoeveelheid fijnstof in de lucht erg laag.

2. De grote lenteschoonmaak

Het klinkt misschien iets minder sexy … maar je hebt nu extra veel tijd voor de grote lenteschoonmaak. Beginnen is het moeilijkst, maar de voldoening zal groot zijn.

3. (Moes)tuinieren

Droomde je altijd al van een eigen moestuin? Of heeft je tuin een opfrisbeurt nodig. Het weer is goed en de timing om te zaaien is perfect. Sommige tuincenters zijn geopend en ook online vind je de nodige materialen.

4. Heerlijk kokerellen

Extra tijd! Voor hobbykoks is dat een ideale gelegenheid om te experimenteren in de keuken. Haal je kookboeken onder het stof en maak gerechten die je al lang wilt proberen. Je gezinsleden zijn ongetwijfeld graag proefkonijn. Stijgt de temperatuur boven de 20°C? Dan kun je eveneens uitgebreid barbecueën.

5. Tijd voor klassiekers

Ligt er nog een stapel boeken die je niet gelezen krijgt? Of wil je die ene serie of film al zo lang bekijken? Daar heb je nu tijd voor. Lekker drankje erbij en genieten maar.

6. Ontdek een nieuwe hobby

Wil je leren fotograferen, naaien, composteren, figuurzagen, mediteren … Zoek online informatie op, bestel online (liefst lokaal!) een handboek of materiaal en ga aan de slag. Tijd zat!

7. Volg online cursussen

Er staan online duizenden cursussen klaar. Profiteer ervan en schaaf jezelf bij. Soft skills, een bepaald vakgebied, een nieuwe taal … Het aanbod is gigantisch. Heel wat cursussen zijn zelfs volledig gratis.

8. Slow life

Een laatste tip: geniet van de kleine dingen. Van slow coffee, zelfgebakken brood, je krant lezen in de zon, een lunch op het terras … Voor je het weet zitten we opnieuw in de hectiek van weleer.