Rekruteren in het Covid-19 tijdperk: 5 trends

Rekruteren in het Covid-19 tijdperk: 5 trends

Corona verandert alles, en dus ook rekruteren. Deze trends tekenen zich af en digitalisering staat hierbij voorop. Van meer gebruik van video tot de opmars van virtuele jobbeurzen.

1. Minder aanwervingen

Een no brainer: bijna zes op tien bedrijven uit het Jobat-onderzoek had in de periode van midden mei tot midden juni minder vacatures door Covid-19, waarvan een kwart naar aanleiding van een tijdelijke rekruteringsstop. Van die zes op tien met minder vacatures verwacht overigens ruim de helft in 2020 terug een verandering in deze situatie. De situatie is dus verschillend.

Bij Jobat.be zelf zagen ze van midden maart tot midden mei bijvoorbeeld vooral een daling bij vacatures vanuit interimkantoren, gevolgd door selectiekantoren. Het aantal gepubliceerde jobs in de gezondheidszorg bleef stabiel.

2. Rekruteren via eigen kanalen

Eigen media waren vóór Covid-19 het belangrijkste rekruteringskanaal voor (72 procent van de) bedrijven. Denk hierbij aan een eigen website, Facebook-pagina of jobsite. Andere populaire kanalen voor het vinden van nieuwe medewerkers waren in volgorde van belangrijkheid: de VDAB, de eigen medewerkers, het eigen professioneel netwerk en jobboards.

Eigen jobbeurzen (met 11 procent) werden minder gebruikt vóór Covid-19, en nog minder waren video en virtuele jobbeurzen. De helft van de bedrijven is evenwel niet van plan hun kanalen voor rekrutering aan te passen naar aanleiding van Covid-19.

3. Meer virtuele jobbeurzen

Dat is een duidelijke trend: Covid-19 kondigt een nieuw tijdperk aan voor jobbeurzen. Virtuele jobbeurzen werden vóór Covid-19 maar door een beperkt aantal bedrijven ingezet (6 procent in het onderzoek). De verwachting is dat het belang ervan stijgt: 28 procent van de bedrijven overweegt om op virtuele jobbeurzen in te zetten. De meerderheid hiervan zijn grote bedrijven. Jobbeurzen worden trouwens zowel voor rekrutering als employer branding gebruikt.

4. Belang van employer branding

Employer branding, of het uitbouwen van je ‘werkgeversmerk’, is intussen een fundamenteel onderdeel van hr. 60 procent van de bedrijven was al actief bezig met employer branding en 43 procent wil ermee beginnen of het verder uitbreiden.

Bij employer branding gaat het trouwens om een mix van doelen: het verhogen van de bekendheid als werkgever, de trots en tevredenheid van de eigen medewerkers tonen en het verkrijgen van kwalitatieve sollicitaties blijken hierbij de drie belangrijkste.

5. Meer video

In functie van employer branding wordt het gebruik van video belangrijker. 45 procent van de bedrijven uit het onderzoek was al bezig met video, 23 procent wil ermee aan de slag gaan. Waardoor video belangrijker blijkt voor employer branding dan voor pure rekrutering.

Tegelijk zorgt corona in functie van employer branding ook voor een geplande toename van de inzet van digitale kanalen zoals de eigen jobsite, YouTube, nieuwssites en social media. Of hoe Covid-19 ook in hr de digitalisering een duwtje in de rug geeft.

Bron: jobat.be