Stijging aantal banen, vacatures en meer arbeidsmarktcijfers

Stijging aantal banen, vacatures en meer arbeidsmarktcijfers

Dat de economie weer bloeiende is, blijkt wel uit de nieuwste cijfers omtrent de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal vacatures toe en groeide het aantal banen, terwijl het aantal werklozen afnam. Bovendien nam het aantal vaste contracten voor het eerst sinds begin 2009 naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar het aantal vacatures een toename zag van achtduizend, nam de werkloosheid met dertigduizend af. Eind maart waren er 235 duizend openstaande vacatures. Dit waren er 49 duizend meer dan een jaar daarvoor. De stijgende lijn in het aantal vacatures is er inmiddels al bijna voor het vijfde jaar op rij. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden waren er 268 duizend mensen zonder werk. Dit aantal ligt dertigduizend lager dan een kwartaal eerder. Ook hier is een duidelijke trend te zien, maar dan in omgekeerde zin: de werkloosheid daalt al zestien kwartalen op rij.

Meer banen

Niet alleen groeide het aantal vacatures, ook het aantal banen nam duidelijk toe. In het eerste kwartaal van dit jaar was er sprake van een toename van 76 duizend. Dit is de grootste banengroei na het tweede kwartaal van 2007. En waar er bij het aantal vacatures en de werkloosheid een trend te zien was, is dat ook hier het geval. De laatste vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen.

Trendbreuk

Een trendbreuk was er op het gebied van het aantal vaste en flexibele arbeidsrelaties. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie zag een groei van 2,4 procent (124 duizend), terwijl het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie een groei had van 2 procent (38 duizend). Dat de groei bij werknemers met vast werk naar verhouding groter was dan die bij het flexwerk was sinds begin 2009 niet meer voorgekomen.

Overige arbeidsmarktcijfers

Werknemers in loondienst en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 3,3 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,4 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 24 uur per week gewerkt.

Het aantal banen steeg het sterkst in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (stijging van 23 duizend), het sterkst. Andere flinke stijgers zijn de zakelijke dienstverlening (+21 duizend), uitzendbranche (+17 duizend), zorg (+5 duizend) en industrie (+3 duizend).

Het afgelopen kwartaal ontstonden er 281 duizend nieuwe vacatures en werden er 273 duizend vacatures vervuld. Anders dan in het vierde kwartaal nam het aantal vervulde vacatures sneller toe (+12 duizend) dan het aantal ontstane vacatures (+8 duizend). In vergelijking met de piek eind 2007 lag zowel het aantal vervulde (+9 duizend) als het aantal ontstane vacatures (+4 duizend) eind maart 2018 hoger.

Ambitie aanwezig op carrièreplein tijdens Promotiedagen Drenthe

Ambitie aanwezig op carrièreplein tijdens Promotiedagen Drenthe

De arbeidsmarkt veert ook in Drenthe op. Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde in de provincie in 2017 met maar liefst 21%. Mensen verliezen minder snel hun baan en er zijn voldoende vacatures in bijvoorbeeld de technische beroepen.

Werkgelegenheid behoort tot de topprioriteiten van het Drentse beleid; de provincie streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties.

Het Carrièreplein is hét trefpunt voor werkgevers en werknemers over alle aspecten van de arbeidsmarkt. De 11 deelnemers aan het plein vertegenwoordigen de arbeidsmarkt in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken aan uitzend en detachering, loopbaanbegeleiding, coaching, opleiding en organisatie ontwikkeling.

Kom langs bij ons in de stand, nr 150 en maak kennis met wat Ambitie te bieden heeft!

De Promotiedagen Drenthe is hét zakelijke event van Drenthe, met meer dan 9000 bezoekers en zo’n 325 deelnemende bedrijven. Groot en klein, jong en oud, start-ups en gevestigde orde. Op het programma staat een doorlopende stroom van workshops, presentaties, colleges, pitches, netwerkborrels, meet and greets, matchmakingsessies en debatten. Zo weet u in twee dagen wat er speelt in ondernemend Drenthe.